Haber

Trabzonspor’da 2 kurul kanunla kaldırılacak

Trabzon spor Kulübün tüzüğünün yenileneceği Olağanüstü Genel Kurul öncesinde taslak tüzük üyelerle paylaşıldı. Taslağa göre Arşiv ve Müze Konseyi ile eski kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu döneminde kurulan Danışma Kurulu kaldırılıyor. Ayrıca aidat ödemediği için seçme ve seçilme hakkı bulunmayan üyeler, aidat borcu olsa dahi seçilme hakkına sahip olacak, yabancı uyruklu kişiler ise aidat ödemeden kulübe üye olma hakkına sahip olacak. yeni düzenleme. Kulübün şirket hisselerinin satışı, ortak olduğu şirketlerin hisselerinin halka açılması, başka bir spor kulübü ile birleşmesi ve mal varlığının süresi gibi konuların çerçevesi yeni tüzükte çizilirken, ticari işletmelerin Genel Kurul’da alınacak kararla her türlü ticari faaliyet yetkisi Yönetim Kurulu’na verilecek.

Trabzonspor Kulüpler Birliği, mevcut tüzüğünü 26 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na uygun hale getirmek için İnanılmaz Genel Kurul’a gidiyor. 16 Eylül’de yapılacağı açıklanan Olağanüstü Genel Kurul, Kanunen 26 Ekim’e kadar uyarlanması gereken tüzük değişikliği için 27 Eylül’e ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada ertelemenin nedeninin üyelerin daha fazla fikir sahibi olmasını sağlamak olduğu belirtildi. tüzük taslağı metni hakkında bilgi verilmesi ve şeffaflık unsurundan dolayı üyelere süre tanınması.

TASLAK ÜLKELER ÜYELERE AÇILDI

27 Eylül günü saat 10.00’da KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesinde kulübün yetkili organları tarafından hazırlanan tüzük taslakları, Yönetim Kurulu’na sunulduktan sonra online olarak üyelerle paylaşıldı. Spor kulüpleri ve federasyonlarının yapı, işleyiş ve harcamalarına belirli bir standart getiren ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na uyum çerçevesinde tasarlanan yeni yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı.

İSTİŞARE KURULU KALDIRILDI

Trabzonspor’un eski lideri Ahmet Ağaoğlu döneminde 2018 yılında tüzüğe eklenen Danışma Konseyi, yeni tüzükten çıkarıldı. Özkan Sümer’in ilk başkanlığını yaptığı Danışma Kurulu, Sümer’in vefatından sonra konseyin işlevsiz hale gelmesi nedeniyle mevcut Yönetim Kurulu kararı ve tüzük ile kaldırıldı.

ARŞİV VE MÜZE MECLİSİ YENİDEN KALDIRILIYOR

Tüzükteki değerli değişikliklerden biri de 49 yıllık geçmişi olan Arşiv ve Müze Kurulu’nun kaldırılmasıydı. 1973 yılında kurulan ve başkanlığını Ziya Şakar’ın yaptığı Arşiv ve Müze Komisyonu, 1984 yılında lağvedildikten sonra 2004 yılında yeniden faaliyete geçirilmiştir. Kaldırılacak olan Arşiv ve Müze Kurulunun mevcut yönetiminin görev süresi, Genel Kurul ile sona erecektir. Kulübün 2024 yılında gerçekleştirilecek düzenlemesi ile müzecilik faaliyeti kanuna uygun hale getirilerek profesyonel bir yapıya dönüştürülecek.

SPOR HUKUKUNA UYARLANDI

Spor Kulüpleri ve Federasyonlar Kanunu kararlarına uyarlanan yeni düzenlemede, kanun kararları doğrultusunda iştirak veya iştirak olarak spor anonim şirketi kurulması, spor kulüplerine üye olunması mümkün olacak. Yurt içi ve yurt dışında spor dallarını bir bütün olarak spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinden devralmak ve devretmek. katma.

YABANCI UYRUKLULAR ÜYE OLABİLİR

Üyelik kurallarında değişiklik yapılan yeni tüzükte, erkekler için 25 yıl olarak belirlenen Divan Meclisi üyelik süresi kadınlar için 20 yıla indirildi. Ayrıca yabancıların ikamet izni, ikamet belgesi ve kanunlarda yer alan diğer belgeleri ibraz etmek şartıyla kulübe üye olabilecekleri de tüzüğe eklendi. Taraftarlar ve genç üyelerle ilgili konular tüzükten çıkarıldı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARI OLANLAR ÜYE OLAMAZ

Üyelik başvurusunun reddedilmesinin sonunun açıklığa kavuşturulduğu yeni düzenlemeye göre, kasten işlenen hata, anayasal düzen ve devlet güvenliğindeki hatalar, kumar ve piyango nedeniyle 1 yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılanlar , rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, terörün finansmanı, görevi kötüye kullanma, nefret ve ayrımcılık, uyuşturucu ve cinsel dokunulmazlık suçlarından hüküm giymiş olanlar üyeliğe kabul edilmeyecektir.

TOPLU ÜYE BAŞVURUSU KORUMALI

2018 yılında tüzüğe eklenen “toplu üyelik başvurusu yapılmaz” hükmü yeni tüzükte de korundu. Ayrıca, üyeye ilişkin Genel Kurul’da alınacak kararlara ‘alt ve üst soydan gelen kişiler katılamaz’ maddesinin kapsamı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerini kapsayacak şekilde genişletildi.

ÜCRET ÖDEMEYENLER YÖNETİME SEÇİLEBİLİR

Yeni düzenlemede 2 bin TL olan giriş ücreti 6 bin 6679 TL, 150 TL olan yıllık ücret ise 495 TL olarak belirlendi. Aidatlarını geciktiren üyelerin Yönetim Kurulu tarafından yapılan uzatma süreleri de yeni tüzükte kaldırıldı. Ayrıca, aidat ödemeyen üyelerin Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakları revize edilmiş ve bu haktan mahrumiyet devam ederken, aidat ödemeyen üyelerin de seçilme hakkına sahip olabileceği eklenmiştir. oy verme işlemi devam ediyor.

ÜYELİĞİN KALDIRILMASI

Üyelikten çıkarma konusunda Disiplin Kurulu’nun vereceği nihai ihraç cezalarını Yönetim Kurulu’nun onayladığı ve Genel Kurul’un karar verdiği belirtildi. Disiplin Kurulu tarafından verilen ve Genel Kurul’da kabul edilen kesin çıkarma kararı ile üyelikten çıkarılan ve itirazları reddedilen kişiler tekrar üyeliğe kabul edilmeyecektir. Disiplin cezasıyla üyelikten çıkarılanlara kulüpte sürekli veya geçici, ücretli veya ücretsiz görev verilemez ve iş sözleşmeleri feshedilir. Kulübün organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu olarak belirlenirken, kulübün konseyleri ise Divan Komitesi, Konsey Başkanlık Kurulu, Tescil Konseyi ve Disiplin Kurulu olarak yeniden şekillendirildi.

SATIŞ YETKİSİ GENEL KURUL KARARI İLE VERİLECEK

Yeni tüzük ile Genel Kurulun görev ve yetkileri genişletilirken, kulübe yönelik ticari girişimlerdeki yetkileri de şekillendirildi. Buna göre yönetim kurulu, genel kurul toplantılarında yurt içinde ve yurt dışında şirket kurma, şirketlerde pay satın alma, şirket paylarını satma, şirketleri halka arz etme gibi konularda karar almaya yetkili olabilecektir. Yeni düzenlemede kulübün şirket hisselerinin satılması, ortak olduğu şirketlerin hisselerinin başka bir spor kulübü ile birleşmesi ve mal varlığının süresi gibi bahislerin çerçevesi, ticari işletmelerin kurulması; Genel Kurul’da alınacak kararla Yönetim Kurulu’na her türlü ticari faaliyet konusunda yetki verilecek.

GENEL KURUL YETKİSİ TARAFINDAN SATIŞ VE İpotek İmkanı

Yeni tüzükte Yönetim Kurulunun görev ve yetki sınırları da genişletilerek, idari ve teknik çalışanın yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, tüzük değişikliği gerekmesi halinde kurul oluşturulması yönünde ek yetkiler verildi. Yine Yönetim Kurulunun, kulübün taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, tesisler inşa etmek, kira sözleşmeleri yapmak, kulüp lehine ipotek veya benzeri haklar tesis etmek, hak ettiği lisansları azami bedelle kiralamak veya satmak gibi işlemlere ilişkin genel kuralları vardır. 10 yıl ve tasarruflar yapılıyor. Meclisin vereceği yetki ile faaliyet gösterebilecek.

ÜYELERİN YÜZDE 5’İNİN ADAYLIK İÇİN İMZASI GEREKLİ

Mevcut tüzükte cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 200 üyenin ıslak imzası şartı yüzde 5’e değiştirildi. Üyelerin aynı seçimde Yönetim Kuruluna birden fazla aday önerebileceği tüzüğe eklendi. Liderin imza yetkisini kapsamı ve süresi belirli olmak kaydıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Saymanlardan birine devredebileceği maddesi de tüzük taslağında yer aldı. Başkanın görevden ayrılması halinde, Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren 6 aydan fazla gecikme olması halinde 30 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplanması kararı tüzüğe eklendi.

DENETİM KURULUNUN YETKİLERİ UZATILDI

Denetleme Kurulu’nun mevcut yetkileri de tüzükte resmileştirilerek, gerektiğinde kulübü ve bağlı şirketlerini inceleme, hatalı kararlar, hesaplar ve harcamalar konusunda yönetim kurulunu uyarma, bütçe dışı işlemleri tespit etme olanağı verildi. mevzuata ve tüzüklere aykırı harcamalar yapılması veya kötü yönetilmesi halinde komitelerin toplantıya çağrılması.

YÖNETİMLER TAZMİNAT ZORUNDA

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılacak borçlanmalara sınırlama ve yükümlülükler getirildi. Borçlarını ödeme imkânı olduğu halde ödemeyen idare meclisleri, ibra edilseler bile bu borçları tazmin etmekle yükümlü ve yükümlü olacaklardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu